خرید و دانلود مروری بر تعدیلات مبنای حسابداری(تعداد صفحه :11)

خرید و دانلود ارزیابی از حسابداری مدیریت باتوجه به تغییرات اقتصاد(تعداد صفحات :15)

خرید و دانلود پیشبینی رویگردانی مشتریان شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت با ترکیبی از الگوریتم های دادهکاوی(تعداد صفحات :19)

خرید و دانلود دانلود کتاب آفت ها وآسیب های مواد کتابخانه وآرشیو (pdf)

خرید و دانلود رابطه بین مدیریت استراتژیک با اثر بخشی کارکنان در سازمان آب منطقه ای مازندران(تعداد صفحات:11)

خرید و دانلود بررسی مدل های موفقیت سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی(تعداد صفحات:16)

خرید و دانلود بررسی عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت استعداد در بانک قوامین استان چهارمحال و بختیاری و رابطه آن با تعهد کارکنان

خرید و دانلود خودهیپنوتیزم بدون کلام اهنربای پول وثروت شوید

خرید و دانلود شناسایی شایستگیهای نیروی انسانی مورد نیاز سازمان آموزش و پرورش استثنایی(تعداد صفحات:37

خرید و دانلود بررسی رابطه بین درگیری ذهنی مصرفکننده با اثربخشی تبلیغات( تعداد صفحات : 27)

طرح لایه باز کارت ویزیت کافی شاپ 2

طرح لایه باز کارت ویزیت الکتریکی

دانلود فایل ورد Word پروژه کاربرد حسابداری مدیریت در موقعیت استراتژیک

دانلود فایل ورد Word پروژه سلول های خورشیدی و مواد تشکیل دهنده سلول های خورشیدی

دانلود فایل ورد Word جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه

بررسی رابطه نوآوری سازمانی با بهره وری کارکنان درآموزش و پرورش شهرستان ابهر(تعدادصفحات:22)

بررسی رابطه تعهد سازمانی با بهره وری کارکنان و نوآوری سازمانی درآموزش و پرورش شهرستان ابهر(تعداد صفحات :26)

روش تدریس عربی (گزارش تخصصی)(۱۸صword)

رابطهی بین درک از ابعاد ساختار سازمانی(پیچیدگی، رسمیت، تمرکز)و بهره وری کارکنان (تعداد صفحات :20)

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک(ربات بانک شماره تلگرام و...)

تأثیر تفکر نهادی بر رضایت و اعتماد مشتریان بانک(تعداد صفحات:17)

151- انتخاب گزینه محل سد برروی پی های مسئله دار از نوع خش لغزه (Slican side)

152-مروری بردیوار آب بند بتن پلاستیك سد كرخه با تأكید بر كیفیت اتصال بین پانلهای دیوار

153- ارزیابی ویژگیهای هیدرودینامیكی یك سازند كربناته در ساختگاه سد تنگ شمیران ایلام

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تاخیرات پروژه های عمرانی در شهرداری کلان شهر اهواز(تعداد صفحات:21)